Spis treści 8/2020 część 1

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 8, część 1, 2020

 

ERA KOMPUTERYZACJI
Zeszyt monotematyczny pod redakcją Małgorzaty Czarnockiej i Mariusza Mazurka


Małgorzata Czarnocka, Mariusz Mazurek — Wprowadzenie: ERA KOMPUTERYZACJI (s. 5)
Jacek KoronackiSztuczna inteligencja w odczarowanym świecie (s. 9)
Witold MarciszewskiThe Computational and Pragmatic Approach to the Dynamics of Science (s. 31)
Kazimierz TrzęsickiIdea sztucznej inteligencji (s. 69)
Andrzej Targowski, Henryk KrawczykInformatyka jako dziedzina wiedzy wspomagająca realizacje ludzkich przedsięwzięć (s. 97)
Mariusz MazurekO obiektach wirtualnych (s. 137)
Andrzej KiepasCzłowiek w świecie procesów cyfryzacji – współczesne wyzwania i przyszłe skutki (s. 155)
Beata Witkowska-MaksimczukCyfrowy komunizm (s. 175)
Jacek GurczyńskiO wartościach w środowisku cyfrowym. Wybór Cyphera  (s. 185)
Paweł PolakModelowanie komputerowe w filozofii – uwagi metodologiczne (s. 203)
Paweł StacewiczO znaczeniu pojęć informatycznych dla filozofii na przykładzie rozróżnienia między cyfrowością i analogowością (s. 213)
Sławomir LeciejewskiProblem big data w naukach eksperymentalnych (s. 235)