Spis treści 7/2019 część 2

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 7, część 2, 2019

 


Od Redakcji – O CZĘŚCI 2 TOMU 7 CZASOPISMA FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (s. 5)


FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK BIOLOGICZNYCH.

W DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN PROFESORA LESZKA KUŹNICKIEGO
Blok tematyczny pod redakcją Włodzimierza Ługowskiego


Włodzimierz ŁugowskiFilozoficzne problemy nauk biologicznych w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leszka Kuźnickiego. Wprowadzenie do bloku (s. 11)
Leszek KuźnickiCzy i jak definiować życie (s. 19)
Krzysztof ChodasewiczOsobnik, organizm i życie (s. 29)
Adrianna GrabiznaJaka matka, taka córka – evo-devo i pojęcie rozszerzonego dziedziczenia w kontekście psychologii oraz mechanizmu międzypokoleniowego przekazu stylu przywiązania i zdolności do mentalizowania (s. 45)
Ewa Joanna GodzińskaEtologia i co dalej? Niektóre filozoficzne kwestie kształtujące badania zachowania zwierząt (s. 69)
Józef Andrzej StuchlińskiO modelowaniu formalnym czynników i mechanizmów ewolucji (s. 91)
Andrzej GecowWspółczesny powrót do Lamarcka w zgodzie z Darwinem (s. 97)
Krzysztof ChodasewiczŻycie i umysł. Dwie strony tego samego zjawiska? (s. 125)
Aleksander A. ZiemnyO problematyce konceptualizacji pojęcia genu (s. 149)
Iwona OlejniczakIntencjonalne zachowania małp człekokształtnych (s. 161)
Leszek ŻukKierunkowość procesów ewolucji (s. 173)
Dariusz A. SzkutnikW poszukiwaniu przyczyn dynamicznego rozwoju organicznego. Uwagi metodologiczne (s. 183)
Alicja KubicaTytan versus enceladus, czyli o mnogości teorii biogenezy i świadomości filozoficznej uczonych (s. 191)
Włodzimierz ŁugowskiŻycie jako naturalna własność materii. Na tropie „sprawców” przełomu w przyrodoznawstwie historycznym (s. 203)

 

Studia i rozprawy
Stanisław CzerniakKoncepcja kapitalizmu akademickiego Richarda Müncha. Próba rekonstrukcji i filozoficznego komentarza (s. 227)
Małgorzata CzarnockaEdmunda Husserla idea nauki i projekt fenomenologii jako nauki ścisłej (s. 247)
Tomáš ČanalKnowledge of Language and a Radical Scepticism (s. 265)
Jadwiga Skrzypek-FaluszczakSources of Philosophical Reflection. Irrationality of Rationality as a Substrate (s. 283)
Marzenna CyzmanZaskakujące pojęć wędrówki i związki. O kolektywie myślowym Ludwika Flecka i wspólnocie interpretacyjnej Stanleya Fisha (s. 305)