Spis treści 6/2018

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 6, 2018


Od RedakcjiO VI tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (s. 5)


I. Studia i rozprawy
Ignacy S. FiutCzy możliwy jest „czwarty świat” w modelu EE Karla R. Poppera? (s. 9)
Stanisław CzerniakJürgen Mittelstrass: nauki humanistyczne w świetle idei jedności nauki (s. 27)
Małgorzata CzarnockaJak nauka jest uniwersalna? (s. 51)
Marek SuwaraBiologiczno-informatyczna analogia w wyjaśnianiu rozwoju nauki i kultury (s. 75)
Jagna BrudzińskaFenomenologia jako teoria doświadczenia a wyzwania współczesnej humanistyki – nowe perspektywy w badaniach nad człowiekiem (s. 85)
Rafał MichalskiCzy Arnold Gehlen był naturalistycznym redukcjonistą? (s. 97)
Marcin UrbaniakSpojrzenie na zdolności hermeneutyczne człowieka z perspektywy zoologicznej (s. 117)
Jarosław MrozekCzy zmiana kryteriów naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej? (s. 133)
Adam Krawiec, Marek Szydłowski, Paweł TamborSwoistość ontologiczna i epistemologiczna kosmologii jako nauki o wszechświecie (s. 149)
Marek GurbaOn Nicholas Rescher’s Orientational Pluralism in Metaphilosophy (s. 175)
Karolina OwczarekRozważania o filozofii umysłu na podstawie Dialogów Stanisława Lema (s. 181)


POLSCY MYŚLICIELE O NAUCE
Blok tematyczny pod redakcją Marioli Kuszyk-Bytniewskiej


Mariola Kuszyk-BytniewskaPolscy myśliciele o nauce (s. 197)
Andrzej Bronk, Monika WalczakStanisława Kamińskiego opcje metodologiczne (s. 199)
Józef DębowskiSpór o naukowość filozofii. O Zdzisława Cackowskiego dyskusji z fenomenologią (s. 231)

Anna MichalskaStefana Amsterdamskiego pojęcie ideału wiedzy naukowej: w stronę nowej koncepcji podmiotu nauki (s. 251)
Mariola Kuszyk-BytniewskaFlorian Znaniecki o nauce. Perspektywa ontoepistemologiczna (s. 273)
Grzegorz PyszczekSpołeczna rola mędrca. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego (s. 283)


II. Polemiki i dyskusje
Marta BłaszczyńskaCzłowiek i antropologia filozoficzna Arnolda Gehlena a pytania współczesnych czytelników (s. 297)
Grzegorz SmolińskiNauka i jej krytyka: kontekst teorii aktora-sieci (s. 307)