Spis treści 5/2017

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 5, 2017

 

O V tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (s. 5)

 

I. Rozdział książki Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln Jürgena Habermasa

Filozofia jako instancja rezerwująca niektóre miejsca dla nauk i interpretująca kulturę w jej całości (s. 11)

 

II. Studia i rozprawy

 

ORGANIZM, CIAŁO, TOŻSAMOŚĆ, TECHNIKA

blok tematyczny pod redakcją Ewy Nowak

 

Ewa NowakOrganizm, ciało, tożsamość, technika (s. 27)

Ewa Nowak, Roberto Franzini TibaldeoOrganizm i wolność. Filozofia życia i etyka nauk o życiu (s. 29)

Małgorzata Leśniewska, Piotr LeśniewskiCiało „nienormalne”. O roli anomalii w rozwoju nauk biologicznych (s. 49)

Ewa Nowak„Ustrój cielesny” w doświadczeniu podmiotowym i międzypodmiotowym: zrozumieć fenomen allotransplantacji (s. 61)

Filip BardzińskiO holistycznym modelu ludzkiej natury u Maine de Birana i Michela Henry (s. 89)

Paweł CiniewskiAmbiwalencja transhumanizmu wobec cielesności (s. 105)

Jonasz PawlaczykJaka przyszłość dla cielesności? (s. 117)

 

FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH – TEORIA I PRAKTYKA

blok tematyczny pod redakcją Marioli Kuszyk-Bytniewskiej

 

Mariola Kuszyk-BytniewskaFilozofia nauk społecznych – teoria i praktyka. Kłopoty to nasza specjalność (s. 127)

Tomasz BurdzikDrapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania (s. 131)

Mateusz SzymczychaPoza tekstem – o antropologii historyczno-kulturowej Christopha Wulfa (s. 151)

Paweł BytniewskiPrzeszłość i przyszłość antropologii kulturowej (s. 159)

Paweł UrbańskiJean Jacques Rousseau: oświecenie a sobą-pisanie (s. 169)

Mariola Kuszyk-BytniewskaObiektywność a obiektywizacja w naukach społecznych (s. 187)

* * *

Małgorzata CzarnockaO krytyce nauki (s. 197)

Ignacy S. FiutWiedza w ujęciu realizmu ewolucyjnego Bolesława Józefa Gaweckiego (s. 217)

Marcin UrbaniakWiedza w ujęciu determinizmu memetycznego (237)

Marcin UrbaniakDlaczego zwierzęta coś wiedzą? Zarys socjobiologicznej koncepcji wiedzy (s. 253)

Mariusz MazurekDwa typy modeli w nauce a problem odkrycia i zagadnienie reprezentacji (s. 271)

Andrzej WilkAbsolutyzm logiczny a ontologia (s. 289)

Józef L. KrakowiakAndrzeja Grzegorczyka endocentryczne „relacje ze sobą” jako związki z wartościami, kulturą czy życiem w ogóle (s. 299)

Paweł ZagożdżonZetknięcie dwóch paradygmatów – religijny psychiatra (s. 311)

Magdalena ŁataObraz Melancholia Jacka Malczewskiego w kontekście teorii lingwistyki kognitywnej (s. 323)