Spis treści 4/2016

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 4, 2016

 

O IV tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (s. 5)

 

I. Rozdziały książki Nachmetaphysisches Denken II Jürgena Habermasa

Świat życia jako przestrzeń racji ucieleśnionych symbolicznie (s. 11)

Hipoteza na temat sensu rytuału w perspektywie historii gatunku (s. 29)

 

II. Studia i rozprawy

Paweł Bytniewski Althusser i Foucault – dwie epistemologie lektury (s. 43)

Małgorzata CzarnockaNauka konstytuowana przez interesy. O koncepcji Jürgena Habermasa (s. 61)

Konrad WaloszczykReligia i nauka w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin (1881–1955) (s. 81)

Rafał MichalskiKoncepcja uprzestrzennionego podmiotu w filozofii Arnolda Gehlena (s. 95)

Jakub GomułkaNieintuicyjna czy niekonsekwentna teoria intencjonalności? Spór między Dennettem i Searlem ( s. 119)

Barbara TrybulecO czym myśli Microsoft? Kontrowersje wokół grupowego podmiotu poznania (s. 141)

Jarosław MrozekCzy odwrót od naturalizmu w fizyce? (s. 159)

Rafał Antoni KupczakSpojrzenie na problematykę antropogenezy w świetle sporu wokół wyników badań porównawczych działań narzędziowych małp (s. 169)

 

Blok tematyczny: FILOZOFIA NAUK SPOŁECZNYCH – TEORIA I PRAKTYKA

pod redakcją Marioli Kuszyk-Bytniewskiej

 

Mariola Kuszyk-BytniewskaWprowadzenie do bloku Filozofia nauk społecznych – teoria i praktyka (s. 189)

Krzysztof ArbiszewskiMy jako podmioty społecznie konstruowanej wiedzy. Reinterpretacje i uzupełnienia fenomenologii społecznej Petera Bergera i Thomasa Luckmanna (s. 191)

Andrzej W. NowakCzy Rwanda istnieje? Zwrot ontologiczny w studiach nad nauką i techniką i jego potencjalne aksjologiczne konsekwencje (s. 217)

Mirosław ChałubińskiLeszek Kołakowski – nieznany konstruktywista (s. 231)

 

Blok tematyczny: WOKÓŁ EWOLUCJONIZMU

 

Krzysztof ChodasewiczDobór naturalny, ewolucja kultury i paradoks Dawkinsa (s. 241)

Marcin UrbaniakFilogenetyczne uzasadnienie zjawiska rozumienia oraz wiedzy proceduralnej i deklaratywnej (s. 259)

Ignacy S. FiutPoznanie i wiedza w ewolucyjnym ujęciu Tadeusza Garbowskiego (s. 275)

 

Blok tematyczny: IDEA I TEORIA GESTALT – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ

pod redakcją Stanisława Czerniaka

 

Silvia BonacchiGestalt as a Specialized Term: Its Conceptual Definition in Psychology and Philosophy (s. 295)

Danilo FaccaArystotelesowskie pojęcie formy i jego zastosowanie we współczesnej filozofii (s. 305)

Stanisław CzerniakWokół kategorialnych powiązań teorii postaci z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku (s. 315)

Anna MichalskaGestalt i rozwój nauki. Kuhna model zmiany naukowej w świetle teorii Gestalt (s. 327)

Jagna Brudzińska Typ jako dynamiczna struktura doświadczenia z perspektywy fenomenologii genetycznej (s. 335)

Przemysław ParszutowiczO związkach filozofii form symbolicznych z psychologią postaci (s. 349)

 

III. Polemiki i dyskusje

Stanisław CzerniakHans-Jörg Rheinberger o naturze i kulturze (s. 361)

Sławomir LeciejewskiWizualizacja i techniki notowania w naukach przyrodniczych (według Hansa-Jörga Rheinbergera) (s. 369)

 

IV. Przekłady

Arnold GehlenPrawda a irracjonalna pewność doświadczenia (s. 379)