Spis treści 3/2015

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 3, 2015


I. Od redakcji

O III tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA.  Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (s. 5)
Recenzenci tekstów zgłoszonych do III tomu

 

I. Rozdział książki Nachmetaphysisches Denken II

Jürgena Habermasa Od obrazów świata do świata życia (s. 11)

 

 

II. Studia i rozprawy

Giorgio DerossiWymiar percepcyjny w fenomenologii doświadczalnej i w nauce (s. 39)
Stanisław CzerniakAntropologia filozoficzna Arnolda Gehlena jako model krytyki społeczeństwa (s. 57)
Rafał MichalskiGeneza języka w perspektywie antropologicznej – stanowiska Arnolda Gehlena i George’a Herberta Meada (s. 77)
Zdzisława PiątekO banalności dobra rozumianego jako dobro własne istot żywych (s. 95)
Małgorzata CzarnockaPodmiotowość w neokantyzmie (s. 119)
Mariusz MazurekModele teoretyczne (s. 141)
Mariusz MazurekDeflacyjna koncepcja reprezentowania Mauricio Suáreza (s. 159)
Andrzej GecowDroga do modelu ewolucji struktury. III odcinek Szkicu dedukcyjnej teorii życia (s. 171)

 

Blok tematyczny: PROBLEMY POSZERZANIA POZNANIA I NAUKI

pod redakcją Pawła Bytniewskiego i Zbysława Muszyńskiego

 

Paweł Bytniewski, Zbysław MuszyńskiProblemy poszerzania poznania i nauki (s. 205)
Radosław SojakPozwólcie jej latać wysoko. O przyczynach rozbratu między socjologią i społecznymi studiami nad nauką (s. 209)
Anna MichalskaNauka i racjonalność na gruncie teorii działań komunikacyjnych (s. 223)
Paweł BytniewskiTrzy modele nieciągłego procesu historii nauk – Bachelard, Canguilhem, Foucault (s. 241)
Zbysław MuszyńskiUmysł rozszerzony, poznanie rozszerzone, „nauka rozszerzona” (s. 265)
Barbara TrybulecFenomenologia a kognitywistyka – dwie metody analizy podmiotu poznania perspektywa współpracy i problemy (s. 281)
Aleksandra Kołtun„Nauka rozszerzona” – agory, laboratoria, maszyny społeczne (s. 301)
Małgorzata KoronkiewiczRealizm Charlesa Sandersa Peirce’a i antyrealizm Richarda Rorty’ego (s. 317)

 

Blok tematyczny: FILOZOFIA BIOLOGII, FILOZOFIA PRZYRODY.

W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JOHNA BURDONA SANDERSONA HALDANE’A

pod redakcją Włodzimierza Ługowskiego

 

Włodzimierz Ługowski: Filozofia biologii, filozofia przyrody. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Johna Burdona Sandersona Haldane’a (s. 333)
Marek ŁagoszHistoria naturalna a historia społeczna. Szkic porównawczy (s. 335)
Janusz UchmańskiMatematyczność biologii (s. 345)
Anna LemańskaEwolucja jako realizacja projektu? (s. 353)
Krzysztof ChodasewiczJ. B. S. Haldane i sformułowania warunków doboru (s. 359)
Andrzej GecowOd genetyki populacyjnej Haldane’a wieku XX, do informacji biologicznej i dziedzicznej Jabłonki dziś (s. 369)

 

IV. Przekłady

Max HorkheimerZagadnienia kształcenia akademickiego (1952 r.) (s. 379)
Arnold GehlenPrzyczynek do teorii filogenezy ludzkiej mowy (s. 393)