ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

 

REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Czarnocka

(prof. dr hab.; epistemologia, filozofia nauki, antropologia filozoficzna, socjologia wiedzy; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)

 

 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Andrzej Łukasik (filozofia przyrody, filozofia fizyki; profesor UMCS; afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin)

 

Stanisław Czerniak (socjologia wiedzy, filozofia społeczna, prof. dr hab.; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)

Marek Hetmański (epistemologia, filozofia umysłu; profesor UMCS; afiliacja: Instytut Filozofi; Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin)

Piotr Konderak (kognitywistyka, dr; afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin)

Włodzimierz Ługowski (filozofia przyrody; prof. dr hab.; afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa)

Mariola Kuszyk-Bytniewska (filozofia nauk społecznych; dr hab.; afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin)

Mariusz Mazurek (filozofia nauki, obsługa strony internetowej, dr)

Andrzej Ostrowski (historia filozofii; dr hab., afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin)

Teresa Pękala  (estetyka; profesor dr hab., afiliacja: Instytut Filozofii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin)

Natalia Sanocka (historia filozofii, antropologia, dr, Katedra Filozofii Politechniki Lwowskiej, Lwów, ul. Metropolita Andreja 5)

 

RADA REDAKCYJNA

 

Orysya Bila – Uniwersytet Katolicki (Lwów, Ukraina) 

Peter Bołtuć – University of Illinois (Springfield, USA)

Adrián Figueroa – Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Meksyk)

Igor K. Lisiejew — Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja)

Marek Łagosz — Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski

Zbysław Muszyński — Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Sergey Niznikow    Peoples' Friendship University of Russia (Moskwa, Rosja)

Zdzisława Piątek — Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Aldona Pobojewska — Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki

Mikhail Pronin Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa, Rosja)

Vladimir Przhilenskiy    Kutafin Moscow State University (Moskwa, Rosja)

Peter Sykora — Centrum Bioetyki, UCM University (Trnava, Słowacja)

Emilija A. Tajsina — Kazański Uniwersytet Państwowy (Kazań, Rosja)

Carlos José B. Tiago de Oliveira — Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa (Lisbona, Portugalia)

Barbara Tuchańska — Instytut Filozofii, Uniwersytet Łódzki

Paweł Zeidler — Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)