RECENZOWANIE
 
Proces recenzowania
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami doubly peer-blind review.  Szablon recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie internetowej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów  w zależności od tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez faktycznych specjalistów problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach.
 

FORMULARZ RECENZYJNY:
 
RECENZJA TEKSTU złożonego do czasopisma Filozofia a nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne  
Recenzent jest proszony o krótkie opinie w punktach 1] – 4]
Imię i nazwisko autora artykułu [wypełnia Redakcja po otrzymaniu recenzji od Recenzenta]
Tytuł artykułu
1] Czy artykuł pasuje do profilu tematycznego pisma?
2] Czy poziom merytoryczny oraz warsztatowy kwalifikuje artykuł do druku w  czasopiśmie?
3] Czy jest poznawczo wartościowy, a w szczególności czy oferuje nowe, oryginalne treści?
4] Jakich zmian wymaga artykuł?
 
Imię, nazwisko, afiliacja i odręczny podpis recenzenta
 
 

LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 5, rok 2017

 

Jerzy Błoszyk, Wydział Biologii UAM, Poznań

Bartosz Brożek, Uniwersytet Jaglielloński, Kraków

Mirosław Chałubiński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

Józef Dębowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

Mirosław Harciarek, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Honorata Korpikiewicz, Instytut Filozofii UAM, Poznań

Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii, UAM, Poznań

Marek Maciejczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

Jadwiga Mizińska, profesor emerytowany, UMCS, Lublin

Kazimierz Mrówka,  Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Jarosław Sak, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Marta Soniewicka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Małgorzata Steć, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Mariusz Szynkiewicz, Instytut Filozofii UAM, Poznań

Halina Walentowicz, Instytut Filozofii UW, Warszawa

Anna Zeidler-Janiszewska Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Paweł Zeidler, Instytut Filozofii UAM, Poznań


LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 4, rok 2016

 

Sebastian Bakuła, Wydział Nauk Społecznych i Adminisracji, Politechnika Warszawska

Andrzej Bronk,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Paweł Bytniewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Mirosław Chałubiński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Andrzej Dąbrowski, Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

Herbert Fitzek, Business School Berlin

Ignacy Fiut, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Tomasz Komendziński, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Anna Lemańska, Uniwersytet im Kradynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Rafał Michalski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Jadwiga Mizińska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marie Skłodowskiej-Curie, Lublin

Zlatica Plašienková, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Jarosław Rolewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Dariusz Szkutnik, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Halina Walentowicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Aleksander Ziemny, Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicz, Poznań

 


LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 3, rok 2015

 

Krzysztof Argasiński, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 

Wojciech Borkowski, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Chodasewicz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Urszula Czyżewska, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Aleksandra Derra, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Trinity College, Center for Gender and Women’s Studies, Dublin

Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Andrzej Gecow, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Andrzej Kapusta, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa

Tomasz Komendziński, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Zbigniew Król, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

Tomasz Kupiś, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Zbysław Muszyński, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Przemysław Parszutowicz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Robert Piłat, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jarosław Rolewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Adam Romaniuk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Józef Andrzej Stuchliński, Wszechnica Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie

Konrad Waloszczyk, Wyższa Szkoła Pożarnictwa, Warszawa

Paweł Zeidler, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 


LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2, rok 2014

 

Marek Biesiada, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
Krzysztof Chodasewicz, Wyższa Szkoła Fizykoterapii we Wrocławiu
Aleksandra Derra, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Trinity College, Dublin, Center for Gender And Women’s Studies
Andrzej Kapusta, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tomasz Komendziński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Andrzej Łukasik, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Marek Maciejczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
Rafał Michalski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jadwiga Mizińska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Jarosław Mrozek, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański
Maciej Piekarski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Robert Piłat, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Marcin Poręba, Instytut Filozofii, Uniwersystet Warszawski
Hanna Pułaczewska, Universität Regensburg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Marek Rosiak, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Łódzki Maciej Soin, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Antoni Szczuciński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Magdalena Środa, Instytut Filozofii, Uniwersystet Warszawski
Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski
Paweł Zeidler, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza

LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 1/2013

 

Paweł Bytniewski, UMCS, Lublin
Krzysztof Chodasewicz, Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Wrocław
Wiesław Dyk, Uniwersytet Szczeciński
Zbigiew Król, Politechnika Warszawska
Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska
Robert Piłat, UKSW, Warszawa
Jarosław Rolewski, Instytut Filozofii, UMK, Toruń
Adam Romaniuk, Uniwersytet Warszawski
Maciej Soin, IFiS PAN
Michał Tempczyk, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Halina Walentowicz, Uniwersytet Warszawski
Jan Woleński, Uniwersytet Jagielloński
Andrzej Wroński, Uniwersytet Jagielloński