RECENZOWANIE
 
Proces recenzowania
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami doubly peer-blind review.  Szablon recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie internetowej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów  w zależności od tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez faktycznych specjalistów problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach.
 

FORMULARZ RECENZYJNY:
 
RECENZJA TEKSTU złożonego do czasopisma Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne  
Recenzent jest proszony o krótkie opinie w punktach 1] – 4]
Imię i nazwisko autora artykułu [wypełnia Redakcja po otrzymaniu recenzji od Recenzenta]
Tytuł artykułu
1] Czy artykuł pasuje do profilu tematycznego pisma?
2] Czy poziom merytoryczny oraz warsztatowy kwalifikuje artykuł do druku w  czasopiśmie?
3] Czy jest poznawczo wartościowy, a w szczególności czy oferuje nowe, oryginalne treści?
4] Jakich zmian wymaga artykuł?
 
Imię, nazwisko, afiliacja i odręczny podpis recenzenta
 
 

LISTA RECENZENTÓW, 2013-2019

  

 

Krzysztof Arbiszewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań  

Krzysztof Argasiński, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa  

Sebastian Bakuła, Wydział Nauk Społecznych i Administracji, Politechnika Warszawska, Warszawa      

Dariusz Barbaszyński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn  

Marek Biesiada, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Jerzy Błoszyk, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań  

Wojciech Borkowski, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

Andrzej Bronk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin    

Bartosz Brożek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Paweł Bytniewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Mirosław Chałubiński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Krzysztof Chodasewicz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Jan Czerniawski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Urszula Czyżewska, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 

Andrzej Dąbrowski, Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 

Aleksandra Derra, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Trinity College, Center for Gender and Women’s Studies, Dublin

Józef Dębowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn  

Wiesław Dyk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Herbert Fitzek, Business School, Berlin  

Ignacy Fiut, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków  

Andrzej Gecow, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Adrianna Grabizna, Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

Mirosław Harciarek, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Tadeusz Kaleta, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Andrzej Kapusta, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa

Tomasz Komendziński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń    

Honorata Korpikiewicz, Instytut Filozofii Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Zbigniew Król, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Warszawa   

Alicja Kubica, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Tomasz Kupiś, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń    

Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa  

Krzysztof Łastowski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Andrzej Łukasik, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin  

Marek Maciejczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Warszawa    

Stanisław Majdański, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 

Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Andrei Matsyna, Uniwersytet Chelabiński, Czelabińsk, Rosja 

Rafał Michalski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Grzegorz Migdałek, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Jadwiga Mizińska, profesor emerytowany, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin   

Kajetan Młynarski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Jarosław Mrozek, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk  

Kazimierz Mrówka,  Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 

Zbysław Muszyński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin   

Iwona Olejniczak, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Anita Pacholik-Żuromska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń  

Przemysław Parszutowicz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Maciej Piekarski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Robert Piłat, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Zlatica Plašienková, Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława

Jan Pleszczyński, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Marcin Poręba, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Hanna Pułaczewska, Universität Regensburg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych  

Jarosław Rolewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Adam Romaniuk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Marek Rosiak, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 

Jarosław Sak, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin   

Maciej Soin, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa    

Marta Soniewicka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Małgorzata Steć, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Józef Andrzej Stuchliński, Wszechnica Polskiej Szkoły Wyższej, Warszawa

Marek Suwara, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Antoni Szczuciński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań  

Dariusz Szkutnik, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mariusz Szynkiewicz, Instytut Filozofii Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Magdalena Środa, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Emilija A. Tajsina, Kazański Uniwersytet Państwowy, Kazań

Michał Tempczyk, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa  

Marcin Urbaniak, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków    

Halina Walentowicz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa  

Konrad Waloszczyk, Wyższa Szkoła Pożarnictwa, Warszawa

Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

Andrzej Wroński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

Anna Zeidler-Janiszewska Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Paweł Zeidler, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Aleksander Ziemny, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań