KONFERENCJA: NAUKA JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY I METAFILOZOFICZNY


Zakład Teorii Poznania i Filozofii Nauki Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk organizuje jednodniową konferencję Nauka jako problem filozoficzny i metafilozoficzny. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica), w sali 154, I piętro, 23 lutego 2017.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

NAUKA JAKO PROBLEM FILOZOFICZNY I METAFILOZOFICZNY

 

 

10:00–10:10 Otwarcie konferencji i wprowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN, Nauka jako problem filozoficzny i metafilozoficzny

 

 

Sesja 1

10:10–10:40 prof. dr hab. Zdzisława Piątek, Instytut Filozofii UJ, Astrofizyk w roli metafizyka, czyli Stephen Hawking o tym, jak Wszechświat stwarza się sam

10:40–11:10 dr hab. prof. UMCS Andrzej Łukasik, Instytut Filozofii UMCS, Mechanika kwantowa jako źródło nowych problemów filozoficznych

11:10–11:35 dr hab. prof. UG Jarosław Mrozek, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, Czy zmiana kryteriów naukowości w fizyce współczesnej?

11:35–12:00 dr Krawiec, KUL; prof. dr hab. Marek Szydłowski, UJ; dr Paweł Tambor, UJ, Swoistość ontologiczna i epistemologiczna kosmologii jako nauki o Wszechświecie

12:00–12:10 – Przerwa

 

Sesja 2

12:10–12:35 dr hab. Ewa Nowak, Instytut Filozofii UAM, Scenariusz dla filozofii w czasach, gdy technika inscenizuje nam życie: Hans Jonas jako metodolog humanistyki naukowej

12:35–13:00 dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, Instytut Filozofii UMCS, Florian Znaniecki o nauce

13:00–13:25 prof. dr hab. Stanisław Czerniak, IFiS PAN, Społeczne perspektywy współczesnej niemieckiej filozofii nauki. Spór o metodologiczny i społeczny status humanistyki

13:25–14:05 – przerwa lunchowa

14:05–14:30 dr Marek Suwara, Instytut Filozofii UJ, Biologiczno-informatyczna analogia w wyjaśnianiu rozwoju nauki i kultury

14:30–14:55, dr Rafał Ilnicki, Instytut Kulturoznawstwa UW, Technonauka i filozoficzny namysł nad kulturą

14:55–15:05 Przerwa

 

Sesja 3

15:05–15:30 dr hab. Paweł Bytniewski, Instytut Filozofii UMCS, Lyotard o nauce. Narraatologiczny punkt widzenia

15:30–15:55  dr Jerzy Luty, Wyższa Szkoła Oficerka Wojsk Lądowych, Znaturalizujmy estetykę! — niektóre problemy metodologiczne współczesnej estetyki ewolucyjnej na tle sporu o adaptacjonizm 

15:55–16:05 Przerwa

 

Sesja 4

16:05–16:30 dr hab. Jagna Brudzińska, IFiS PAN; University of Cologne, Germany, Fenomenologia jako teoria doświadczenia, a wyzwania współczesnej humanistyki – nowe perspektywy w badaniach nad człowiekiem

16:30–16:55 prof. dr hab. Ignacy Fiut, AGH, Czy możliwy jest "czwarty swiat" w modelu EE Karla R. Poppera?

16:55–17:20 dr Marcin Urbaniak, AGH, Ewolucyjne inspiracje w obszarach filozofii. Od pojęcia poznania, poprzez umysł i kulturę, do wartości etycznych

17:20–17:55 dr Barbara Trybulec, Instytut Filozofii UMCS, Zespół badawczy jako grupowy podmiot wiedzy

17:55 Zakończenie

 


Konferencja jest otwarta – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do 12 lutego br. obecności na konferencji wszystkich osób poza referentami.

Przypominamy również, że konferencja jest bezpłatna – nie pobieramy żadnych opłat konferencyjnych.


prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka, IFiS PAN

i zespół organizacyjny: dr Anna Michalska, dr Mariusz Mazurek, dr Sebastian Bakuła