Spis treści 9/2021 część 1

FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Tom 9, część 1, 2021

 

 

Od Redakcji

O IX tomie czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (s. 5)

 

WIEDZA W AKADEMII I POZA AKADEMIĄ

Blok tematyczny pod redakcją Marka Hetmańskiego

 

Marek Hetmański – Wprowadzenie do bloku tematycznego „Wiedza w akademii i poza akademią” (s. 9)

Janusz Grygieńć – Czy powinniśmy bać się zależności epistemicznej (i jak bardzo)? (s. 11)

Agnieszka Lekka-Kowalik – Akademicka nauka przemysłowa i jej normy PRICE (s. 29)

Rafał Paweł Wierzchosławski – Funkcjonowanie nauki poza akademią – nauka protestancka, modernizm wyboru i wiedza ekspercka (s. 49)

Marcelina Zuber – Uczeni wobec wyzwań współczesności: „komunizm” etosu uczonych jako norma etyczna czy zasada regulująca praktykę badawczą (s. 67)

Andrzej Stawicki – Tworzenie wiedzy na pograniczu nauki i praktyki w ujęciu systemowym. Przypadek polskich nauk humanistycznych i społecznych (s. 83)

Katarzyna Krzemińska – Społeczne tworzenie kryteriów demarkacyjnych między nauką i pseudonauką (s. 109)

Józef Dębowski – O klasycznie pojętej prawdzie, postprawdzie i zasadzie źródłowości (s. 127)

Małgorzata Czarnocka – Natura post-prawdy (s. 147) 

Tomasz Walczyk – Zagadnienie wiedzy rozszerzonej z perspektywy epistemologii rozszerzonej i teleepistemologii (s. 171)

Marcin Trybulec – W stronę epistemologii artefaktów poznawczych (s. 195)

Maciej Wodziński, Marek Hetmański – Wiedza ekspercka i eksperckość przez doświadczenie w dziedzinie autyzmu: kontekst pozainstytucjonalny (s. 225)

 

Studia i rozprawy

Jerzy Gołosz – Pitagorejczycy, albo pochwała metafizyki (s. 251)

Marek Maciejczak – Kontekst habitualności w husserlowskiej teorii świadomości (s. 277)

Krzysztof Sołoducha – Kilka uwag na temat naturalistycznych prób racjonalizacji hermeneutyki (s. 291)

Damian Winczewski – Materializm dialektyczny po „diamacie”: naukowa ontologia dialektyczna i materializm przyrodniczy (s. 311)

Alina Bernadetta Jagiełłowicz – Zaangażowana filozofia ochrony zdrowia (s. 337)

 

Polscy myśliciele o nauce

Mariusz Mazurek – Czesław Białobrzeski – fizyk i filozof (s. 357)

 

Polemiki i dyskusje

Marek Błaszczyk – Wobec pytania o sens ludzkiej egzystencji (s. 377)

Sebastian Kozera – Superinteligentne byty jako źródło egzystencjalnego zagrożenia według Nicka Bostroma (s. 385)